image


Marta Arjona Camas
Margarita Salas Postdoctoral Researcher
*CEFREM-CNRS-UPVD (Perpignan, France)
*Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
Facultat de Ciències de la Terra (Universitat de Barcelona)

Informations supplémentaires